Välkommen till Våmhus VVO.

Senaste Årsstämma ägde rum 2019-08-08 kl 19:00 i Våmhus Bygdegård.

Korpskjutning söndag 18/8. Lottning och fastställande av markörer 15/8 kl. 19:00 på skjutbanan.

Protokoll för föregående årsstämmor finns under fliken "Dokument".

Jaktledarinstruktioner samt PM för ÄlgJägare ligger under fliken "Dokument" samt under fliken "Fotogalleri".
Där finner du även nummer till respektive jaktledare, samt lista över radio-kanaler.